Транспортировка по местности и обеспечение груза

УДК 629.118 ББК 39.0

М. ВлковскыЕк. ПохобрадскаП. Фолтин

Публикация посвящена обеспечению груза в соответствии со специфическими условиями дорожного транспорта (и вне дорог) и с требованиями, содержащимися в технических нормах.

В статье обсуждается важность учёта инерционных сил для выбора фиксатора и способа закрепления.

На иллюстрированном примере сравниваются возможные отклонения реальных значений инерционных сил (коэффициентов ускорения) от предполагаемых, содержащихся в технических нормах.

Ключевые слова: транспортировка по местности, манипуляция с материалом, обеспечение груза, инерционных силы, коэффициенты ускорения

Martin Vlkovský, Kateřina Pochobradská, Pavel Foltin

Brno, Česká republika

PŘEPRAVA V TERÉNU A ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU 

Článek se zabývá zajištěním nákladu v souvislosti se specifickými podmínkami při silniční přepravě (i mimo komunikace) a předpoklady uvedenými v technických normách. Rozebírá význam znalosti setrvačných sil pro volbu fixačního prostředku a způsobu upevnění. Na ilustrativním příkladu jsou porovnány možné odchylky skutečných hodnot setrvačných sil (koeficientů zrychlení) s předpokládanými, které vychází z příslušných norem.

Klíčová slova: terénní přeprava; manipulace s materiálem; zajištění nákladu; setrvačné síly; koeficienty zrychlení.

Скачать (191,3 kB)