Dyundik Yulia Borisovna

Email: dyular@mail.ru

Place of work: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Irkutsk State University», Irkutsk, Russia

Academic degree: Candidate of Philology

Academic status: Associate professor

Post: Associate Professor of Department of Oriental and Asia-Pacific Regional Studies

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 10.02.04 – Germanic languages

Scientific major: English syntax, area studies of Asia-Pacific Region, methods and methodology of teaching English as a foreign language

Important publications:

  1. Dyundik Yu. B. Narechiye otsenki I kategorizatsiya opita: Monografiya [Tekst] / Yu. B. Dyundik. – Irkutsk: IGLU, 2011. 179 s. ISBN 978-5-88267-339-9. – EDN RUFYOT.
  2. Dyundik Yu. B. Fight for global leadership: US – China conflict in the South China Sea // III Gotlibovskiye Chteniya: Vosokovedeniye i Regionovedeniye Aziatsko-Tikhookeanskogo regiona v fokuse sovremennosti: Irkutsk: IGU, 2019. P. 151-155.
  3. Kuznetsova O. V. Iz opita formirovaniya kriticheskogo mishleniya u studentov, obuchayushihsya na profilyah, svyazannyh s regionovedcheskimi issledovaniyami / O. V Kuznetsova, Yu. B Dyundik // Pedagogicheskiy Zhurnal. 2019. V. 9. № 4-1. S. 430-442. – DOI 10.34670/ar.2019.45.4.042. – EDN QRLSJV4.
  4. Dyundik Yu. B. Yazykovaya reprezentatsiya territorialnogo konflikta v Yuzhno-Kitayskom more v mediaprostranstve KNR i SSHA / Yu.B Dyundik, T. E Shishmareva / Regioni v sovremennom mire: globalizatsia I Aziya. Zarubeznoye regionovedeniye. – St. Petersburg, 2020. S. 251-270.