Категория: Authors

Zaksor Lyubov Zhorzhevna

E-mail: zaksor@rambler.ru

Place of work: Institute of Peoples of the North of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, St. Petersburg, Russia

Academic degree: Candidate of Philology

Post: Associate Professor of Department of the Altaic languages, folklore and literature

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.10.02 – languages of the peoples of the Russian Federation (languages of the indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East)

Scientific major: a vocabulary of the Nanai language, the Nanai folklore, a vocabulary of the Udege language, a word formation of the Ulchi language.

Important publications:

 1. The Arctic Altaic Languages / I. N. Novgorodov, T. S. Nazmutdinova, A. A. Petrov, L. Z. Zaksor, E. V. Nesterova // Lecture Notes in Networks and Systems : proceedings of the Conference “Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives”, Saint Petersburg, March 25-27, 2020 / Saint-Petersburg University, North-Eastern Federal University, Research Centre Kairos. – 2020. – Volume 131. – P. 1108-1116. – DOI: 10.1007/978-3-030-47415-7_119.
 2. Zaksor L. ZH. Ritual’naya leksika v fol’klore amurskih nanajcev : k probleme identichnosti i mentaliteta [Ritual vocabulary in the folklore of the Amur Nanai: on the problem of identity and mentality] // XIV Kongress antropologov i etnologov Rossii : sbornik materialov, Tomsk, CH54 6–9 iyulya 2021 goda / Administraciya tomskoj oblasti, Nacional’nyj issledovatel’skij Tomskij gosudarstvennyj universitet, Institut Etnologii i Antropologii im. N.N. Mikluho-Maklaya RAN. – Moskva ; Tomsk, 2021. – Pp. 468-469. (in Russian)
 3. Zaksor L. ZH., Naumova I. M. Neproduktivnye osnovoobrazuyushchie suffiksy v ul’chskih sushchestvitel’nyh [Unproductive base suffixes in the Ulchi nouns] // Sever, oleni i ne tol’ko. [Tekst] : sbornik nauchnyh trudov / Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena. – Sankt-Peterburg, 2014. – Pp. 68-73. (in Russian)
 4. Zaksor L. ZH. Kompozity s komponentom chislitel’nym v nanajskom i drugih tunguso-man’chzhurskih yazykah [Composites with a numeral component in the Nanai and other Tungus-Manchu languages] // Izuchenie i prepodavanie yazykov, fol’klora i literatury narodov Severa, Sibiri i Dal’nego Vostoka [Tekst] / RGPU, In-t narodov Severa. – SPb., 2014. – Pp. 52-58. (in Russian)

 

Skvortsova Elena Valer’evna

E-mail: skvlena@mail.ru

Place of work: Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Tula State University», Tula, Russia

Academic degree: PhD in Philology

Post: Associate Professor, Department of Linguistic and Translation Studies, Institute of Social Sciences and Humanities

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.02.01 –Russian Language, 10.02.19 – Theory of Language

Scientific major: semantics, linguistic axiology, cognitive linguistics, theory of translation

Important publications:

 1. Skvortsova, E. V. Intensifikatsiya i diminutivnost’ kak proyavlenie asimmetrii polozhitelnoi i otritsatelnoi zon otsenki // Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Novye gumanitarnye issledovaniya. №5 (13). Pp. 249-251.
 2. Skvortsova, E. V. Leksiko-semanticheskie aspekty asimmetrii otsenochnykh zon (na materiale russkogo i angliiskogo yazykov): monografiya. Tula: Izdatel’stvo TulGU, 2013. 145 p.

 

Syomina Olga Yurievna

E-mail: syomina1007@yandex.ru

Place of work: Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Tula State University», Tula, Russia

Academic degree: PhD in Philology

Post: Associate Professor, Department of Linguistic and Translation Studies, Institute of Social Sciences and Humanities

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.02.01 – Russian Language, 10.02.19 – Theory of Language

Scientific major: semantics, corpus linguistics, cognitive linguistics, theory of translation

Important publications:

 1. Semina, Yu. Ob ispol’zovanii dannykh natsional’nogo yazykovogo korpusa pri perevode // Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2014. № 1. P. 336-341.
 2. Fatyushina, E. Yu., Semina O. Yu. Zoonimicheskie metafory so znacheniem otritsatel’noi otsenki cheloveka v rechi bilingvov // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2017. № 12-2 (78). P. 156-159.
 3. Tivyaeva,, Syomina, O. English Mnemonic Lexicon: Constituent Structure and Verbalization Potential // English Studies at NBU. 2020. 6 (1). P. 29-68.

 

Gabeev Sergey Valeryevich

E-mail: kafedra.upik@yandex.ru

Place of work: Federal State State-owned Educational Institution of Higher Education «East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia», Irkutsk, Russia

Post: senior lecturer of the Department of criminal law and criminology

Scientific major: criminal law, criminal executive law, criminology, pedagogy

Important publications:

 1. Gabeev, S. V. Ponyatie i priznaki ubijstva po najmu // Altajskij yuridicheskij vestnik. 2020. № 2 (30). S. 50-54.
 2. Gabeev, S. V. O vzaimosvyazi ugolovnogo prava i kriminalistiki // Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. 2020. № 1 (13). S. 24-30.

Nefedova Lyubov Arkadyevna

e-mail: la.nefedova@mpgu.su

Place of work: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow Pedagogical State University», Moscow, Russia

Academic degree: Doctor of Philology

Academic status: Full professor

Post: Head of the department of German language, Institute of Foreign languages

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 10.02.04 – German languages

Scientific major: lexicology of the German language, word formation, phraseology

Important publications:

 1. Nefedova, L.A. Foreign language vocabulary of the modern German language (aspects of cultural integration): monograph / L.A. Nefedova. – M.: Moscow Pedagogical State University, 2018. – 184 p. (In Russian)
 2. Nefedova, Lyubov/Oleg Polyakov. On Some Aspects of the Borrowing of Phrases from English into German and Russian // Phraseology in Multilingual Society / Ed. by E. Arsenteva. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. – P. 141-155. (collective monograph)
 3. Nefedova, Lyubov. Feste Wortverbindungen als Realienbezeichnungen Deutschlands im russischen Lexikon der deutschen Kultur: Fragen der Lexikographierung von fremden Kulturen. In: Földes, Csaba/Nefedova, Lyubov (Hrsg.): Deutscher Wortschatz – interkulturell. – Tübingen: Narr Francke Attempto. (Beiträge zur interkulturellen Germanistik; 13). 2019. – S. 243–262. (In German)
 4. Nefedova, L.A. Direct loan and calque as language representation means of a borrowed concept (by the example of the phraseological concept first lady / pervaya ledi in German and Russian) // Language and Culture. – 2018. – No. 42. – P. 118 – 136. DOI 10.17223/19996195/42/7 (In Russian) DOI: 10.17223/19996195/42/7
 5. Nefedova, Lyubov. English Multi-word Expressions as False Friends between German and Russian: Corpus-driven Analyses of Phraseological Units. In: Mitkov, Ruslan (ed.): Computational and Corpus-based Phraseology: Recent Advances and Interdisciplinary Approaches. Proceedings of the Conference. – Volume II. – November 13-14, 2017 London, UK: Editions Tradulex, Geneva. – 2017. – P. 154–161.

Mokrova Natalia Igorevna

e-mail: mokrovan@rambler.ru

Place of work: Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

Academic degree: Ph.D. in Philology

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.02.04 ‒ German languages

Post: Associate Professor of Department of Foreign Languages № 2

Scientific major: German Dialectology, German language, Songs, eLearning

Important publications:

 1. Mokrova, N. I. Yazikovaya realizatsia esteticheskoy funktsiyi v kel’nskoy dialektnoy rok-pesne (Language manifestation of aesthetic function in Colonge rock-songs), Vestnik IrGTU, № 1 (48). pp. 300-305.
 2. Mokrova, N. I., Pozdyakova, S. Y. Metatekst v pesnyakh na kel’nskom dialekte kak virasheniye yazykovogo soznaniya dialektonositelya (Metatext in the Colonge dialect songs as a language consciousness expression of a dialect speaker), Vestnik IrGTU, № 1 (84). pp. 230-234.
 3. Mokrova, N. I. Urbanolekt kak yazykovoy variant sovremennogo nemetskogo yazyka (Urbanolect as a variety of language in modern German), Molodyeshniy Vestnik IrGTU, Volume 8, 2018. http://mvestnik.istu.irk.ru/journals/2018/04/articles/27?view=0
 4. Mokrova, N., Savinova, Y., Pozdnyakova, S. Electronic terminological mini-dictionary in the context of cognitive and methodological challenges//Proceedings of the 15th International Conference eLearning and Software for Education (Volume 3): CAROL I National Defence University Publishing House, Bucharest, April 11-12, 2019, Vol.3, p. 102-106.
 5. Mokrova, N., Savinova, Y. Use of E-Learning Resources in Foreign Language Teaching Process at Technical University //Proceedings of the 16th International Conference eLearning and Software for Education (Volume 2): CAROL I National Defence University Publishing House, Bucharest, April 23-24, 2020, Vol.2, p. 470-482.

 

Muravieva Anastasia Evgenievna

e-mail: anastasiae.m@mail.ru

Place of study: Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Status: student of Department of Germanic languages and intercultural communication

Scientific major: conceptual metaphor, pedagogic metaphorology, media discourse

Important publications:

 1. Muravieva A.E., Muchkina E.S. (2020) Metaforicheskoe predstavlenie obrazovatel’nogo protsessa v sovremennom angliyskom yazike [Metaphoric representation of learning process in modern English language]. Materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Materials of II International scientific conference]. Emelyanov N.V. (ed.) pp. 220-223.

Muchkina Ekaterina Sergeevna

e-mail: EMuchkina@sfu-kras.ru

Place of work: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Siberian Federal University», Krasnoyarsk, Russia

Academic degree: Doctor of Philology

Academic status:  associate professor

Post: associate professor of Department of germaiic languages and intercultural communication

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.02.04 – Germanic languages

Scientific major: Cognitive semantics, lexicology, ethnolinguistics

Important publications:

 1. Muchkina E.S., Bitner M.A. (2015) Realizatsiya aksiologicheskogo potentsiala etnonimov v tekste [Realisation of Axiological Potential of Ethnonyms in the Text]. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astafieva [Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev]. 3. pp. 173-176.
 2. Muchkina E.S., Magirovskaya O.V. (2020) Issues in regional linguistics and tools of modern linguistic research: Introduction to the linguistic edition of the journal of Siberian Federal University. Journal of Siberian Federal University – Humanities and Social Sciences. 13. pp. 1896-1901.

 

Ponomarev Nikolai Alexandrovich

e-mail: pn151@yandex.ru

Place of study: Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “The Siberian State Automobile and Highway University”, Omsk, Russia

Status: post-graduate student, full-time department

Place of work: ME of Omsk “Electric transport”, Omsk, Russia

Position: Senior Dispatcher of Traffic Service 

Samorodin Georgii Vladislavovich

e-mail: SamorodinGW@yandex.ru

Place of study: State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Moscow City Teacher Training University», Moscow, Russia

Status: postgraduate student

Place of work: State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Moscow City Teacher Training University», Moscow, Russia

Post: assistant of Germanistics and Linguodidactics department, Institute of Foreign Languages

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 10.02.04 – Germanic Languages

Scientific major: Media discourse, field theory in linguistics, lexicology

Important publications:

 1. Samorodin, G. V., Sobyanina, V.A. Strukturno-smyslovye osobennosti leksiko-semanticheskogo polya «chrezvychajnaya situaciya» v diskurse SMI Germanii // Sovremennaya nauka: aktual’nye problemy teorii i praktiki. Seriya: gumanitarnye nauki. 2020. № 6. S. 168-173.
 2. Samorodin, G. V. Verbalizaciya chrezvychajnoj situacii, vyzvannoj koronavirusnoj infekciej, v diskurse SMI Germanii / G.V. Samorodin // Vestnik MGPU. Seriya «Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie». 2021. № 1. S. 116-122. DOI: 10.25688/2076-913X.2021.41.1.12.

 

« Older Entries