Sidorova Ekaterina Zakarievna

E-mail:  ketrik6@mail.ru

Place of work: Federal State State-owned Educational Institution of Higher Education «East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia», Irkutsk, Russia

Academic degree: PhD in law

Post: lecturer of the Department of criminal law and criminology

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  12.00.08-criminal law and criminology; penal enforcement law

Scientific major: criminology, criminal law, pedagogy, education

Important publications:

  1. Sidorova, E. Z. Zarubezhnyj opyt profilaktiki nekotoryh ugroz kriminologicheskoj bezopasnosti obrazovaniya [Tekst] // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2021. № 1 (53). S. 154-157.
  2. Sidorova, E. Z. K voprosu o special’no-kriminologicheskih merah preduprezhdeniya prestupnosti lic, poluchayushchih obshchee ili srednee professional’noe obrazovanie [Tekst] // Uchenye trudy Rossijskoj akademii advokatury i notariata. 2018. № 1 (48). S. 165-166.
  3. Sidorova, E. Z. Prestupnost’ obuchayushchihsya kak ugroza kriminologicheskoj bezopasnosti v organizaciyah obshchego i srednego professional’nogo obrazovaniya: Monografiya [Tekst] / E. Z. Sidorova. Irkutsk: VSI MVD Rossii, 2019. 92 s.
  4. Sidorova, E. Z. Svidetel’skie pokazaniya kak vid dokazatel’stva v russkom prave XVIII-XIX vekov [Tekst] // Crede Experto: transport, obshchestvo, obrazovanie, yazyk. 2019. № 2. S. 253-261.