Kazydub Nadezhda Nikolaevna

E-mail: nadejda_kazydoub@mail.ru

Place of work: Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev», Krasnoyarsk, Russia

Academic degree: Doctor of Philology

Academic status:  Full professor

Post: professor of English Language Department

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.02.04 – Germanic languages

Scientific major: axiological linguistics, theory of discourse, theory of cross-cultural communication

Important publications:

1.     Kazydub, N.N. Koadaptacija yazykovyh lichnostej v mezhkulturnoj kommunicacii [Tekst] / N.N. Kazydub // Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf’eva. – 2018. –  № 4 (46). – S. 145–154.
2.     Kazydub, N.N. Kognitivno-pragmaticheskoe modelirovanie kul’turno-yazykovyh kontaktov [Tekst] / N.N. Kazydub // Kazanskaja nauka. – 2019. – № 6. – S. 111–113.
3.     Kazydub, N.N. Professional’naja kommunicacija v bilingval’noj srede [Tekst] / N.N. Kazydub // Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf’eva. – 2019. – 3 (49). – S. 196–204.
4.     Kazydub, N.N. Aksiologicheskaja perspektivizacija kak instrument diskursivnogo konstruirovanija [Tekst] / N.N. Kazydub // Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf’eva. – 2020.  – № 4 (54). – С. 143–152.
5.     Kazydub, N.N. Problema kul’turno-yazykovyh kontaktov v izmenjajuschemsja mire: kody i strategii [Tekst] / N.N. Kazydub // Dinamika i statika v poznanii real’nosti yazyka: podhody, fenomeny, reprezentacii: monografija / pod obsch. red. E.F. Serebrennikovoj. – Irkutsk: Izdatel’stvo IGU, 2021. – S. 49–59.