Kirenchev Anton Gennad”evich

E-mail: antonkirenchev25@mail.ru

Place of work: Irkutsk Branch of Moscow State Technical University of Civil Aviation, Irkutsk, Russia

Post: Senior Lecturer, Department of Aircraft and Engines

Scientific major: formation of vortices in front of aircraft air intakes and the Earth’s vortex field

Important publications:

  1. Kirenchev A. G. Problemy jeksperimental’nogo modelirovanija stoko-vyh vihrej koriolisovoj sily i puti ih preodolenija / A. G. Kirenchev, N. V Danilenko // Sbornik trudov V Vserossijskoj nauchno-tehnicheskoj konfe-rencii «Aktual’nye problemy i perspektivy razvitija grazhdanskoj avia-cii» 2224 marta 2016. – Irkutsk: Irkutskij filial MGTU GA, 2016. – S. 301−307.
  2. Kirenchev A. G. Problemy matematicheskogo modelirovanija MDV sto-kovogo vihreobrazovanija u podstilajushhej poverhnosti / A. G. Kirenchev, N. V Danilenko // Sbornik trudov V Vserossijskoj nauchno-tehnicheskoj kon-ferencii «Aktual’nye problemy i perspektivy razvitija grazhdanskoj aviacii» 22−24 marta 2016. – Irkutsk: Irkutskij filial MGTU GA, 2016. – S. 289−295.
  3. Kirenchev A. G. Problemy poznanija rabochego processa vihrevogo dvi-zhenija zhidkih i gazovyh sred zemli i puti ih preodolenija / A. G. Kirenchev, N. V Danilenko // Rossijsko-kitajskij nauchnyj zhurnal «Sodruzhestvo». 2016. № 9. S. 36−44.