Skvortsova Elena Valer’evna

E-mail: skvlena@mail.ru

Place of work: Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Tula State University», Tula, Russia

Academic degree: PhD in Philology

Post: Associate Professor, Department of Linguistic and Translation Studies, Institute of Social Sciences and Humanities

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.02.01 –Russian Language, 10.02.19 – Theory of Language

Scientific major: semantics, linguistic axiology, cognitive linguistics, theory of translation

Important publications:

  1. Skvortsova, E. V. Intensifikatsiya i diminutivnost’ kak proyavlenie asimmetrii polozhitelnoi i otritsatelnoi zon otsenki // Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Novye gumanitarnye issledovaniya. №5 (13). Pp. 249-251.
  2. Skvortsova, E. V. Leksiko-semanticheskie aspekty asimmetrii otsenochnykh zon (na materiale russkogo i angliiskogo yazykov): monografiya. Tula: Izdatel’stvo TulGU, 2013. 145 p.