Sverdlova Nataliya Alexandrovna

Email: nsverdlova@yandex.ru

Place of work: Federal State Budget Educational Institution of  Science «Irkutsk Scientific Center of Siberian Department of the Russian Academy of Sciences», Irkutsk, Russia

Academic degree: PhD in Philology

Academic status: Associate professor

Post: Head of the Department of Scientific, Education Activity and Expertise, Head of the Department of teachers-training and expertise, Head of the Scientific Laboratory of Linguistic and Pedagogical Research

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 10.02.19 – Theory of Language

Scientific major: Linguistic historiography, theory of language contacts, bilingualism, teaching Russian as a non-native language.

Important publications:

  1. Sverdlova N. А. Ontologicheskiy status yazykovoy noosfery bilingva // Zhizn’ yazyka v kul’ture i sotsiume-6: materialy mezhdunarodnoy konferentsii, Moskva, 26-27 maya 2017g. – M.:«Kantsler», 2017. – S. 63-65.2.  Sverdlova N. А. Lingvopsikhologicheskiye osobennosti formirovaniya yazykovoy lichnosti bilingva // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnyye nauki. – 2018. – № 6 (797). – S. 196-202.
  2. Sverdlova N. А. K voprosu o modelirovanii protsessa mezh”yazykovogo vzaimodeystviya.Yazykovoye bytiye cheloveka i etnosa: sbornik nauchnykh trudov po materialam XVII Berezinskikh chteniy, Moskva, 24-25 dekabrya 2020 g. – M: Institut nauchnoy informatsii po obshchestvennym naukam RAN. – S. 163-167.
  3. Sverdlova N. А. Istoriograficheskiy portret Otto Yespersena / N. A. Sverdlova; Sibirskoye otdeleniye Rossiyskoy akademii nauk. – Novosibirsk: Federal’noye gosudarstvennoye byudzhetnoye uchrezhdeniye «Sibirskoye otdeleniye Rossiyskoy akademii nauk», 2020. – 133 s.