Off-road transport and cargo security

UDC 629.118 BBK 39.0

Martin VlkovskýKateřina PochobradskáPavel Foltin

The paper deals with cargo security in regards to specific (off-)road conditions and normative assumption. The importance to know real size of inertial forces for the securing cargo is discussed. On an illustrative example, based on relevant technical standards, the possible deviations of real size of the inertial force (acceleration coefficients) with presumed are compared.

Key words: off-road transport; material handling, cargo security; inertial forces; acceleration coefficients

Martin Vlkovský, Kateřina Pochobradská, Pavel Foltin

Brno, Česká republika

PŘEPRAVA V TERÉNU A ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU 

Článek se zabývá zajištěním nákladu v souvislosti se specifickými podmínkami při silniční přepravě (i mimo komunikace) a předpoklady uvedenými v technických normách. Rozebírá význam znalosti setrvačných sil pro volbu fixačního prostředku a způsobu upevnění. Na ilustrativním příkladu jsou porovnány možné odchylky skutečných hodnot setrvačných sil (koeficientů zrychlení) s předpokládanými, které vychází z příslušných norem.

Klíčová slova: terénní přeprava; manipulace s materiálem; zajištění nákladu; setrvačné síly; koeficienty zrychlení.

Download article in PDF (191.3 kB)